نام واحد : صنایع الکترونیک ایران صنایع اپتیک اصفهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ کاوه...
 • تلفن شرکت : ****451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ کاوه روبروی ترمینال مسافربری ش20
 • تلفن واحد : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الهی دوست-مرتضی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع دوربیندیده بانی

 • سریال مجوز : 1312047
 • شماره مجوز : 33070
 • تاریخ مجوز : 22/07/1385
 • کد محصول : 33201120
 • شرح محصول : انواع دوربین
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%