نام واحد : ابراهیم زاده-محمد رحیم

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : نجف اباد خ...
 • تلفن شرکت : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی منتظریه خ 107 فرعی 1 کد 198
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رحیم ابراهیم زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی منتظریه

نام محصول : انواع کنتورهای اب

 • سریال مجوز : 1321940
 • شماره مجوز : 6545
 • تاریخ مجوز : 11/04/1385
 • کد محصول : 33121620
 • شرح محصول : انواع کنتورهای اب
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%