نام واحد : نفت ابزار-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : چهارباغ پائین...
 • تلفن شرکت : ****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ 1 بعدازفرعی 8مهندس فرقدانی09131138996
 • تلفن واحد : ******572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی توسلی نائینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : پمپ سوخت جایگاهی

 • سریال مجوز : 1325503
 • شماره مجوز : 25741
 • تاریخ مجوز : 10/12/1383
 • کد محصول : 33122041
 • شرح محصول : پمپ سوخت جایگاهی
 • ظرفیت : 750 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%