نام واحد : بهیار صنعت سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ کاشانی...
 • تلفن شرکت : ******235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 700م شمال م تاکسیرانی به سمت دولت آبادع350م ج مذکورک سپاهان
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرید نجات بخش آزادانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : تختهای بیمارستانی

 • سریال مجوز : 1332604
 • شماره مجوز : 22618
 • تاریخ مجوز : 12/08/1386
 • کد محصول : 33111619
 • شرح محصول : تختهای بیمارستانی
 • ظرفیت : 1,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%