نام واحد : بوشهر محافظ

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-خ شهید...
 • تلفن شرکت : ****454جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر-خ شهید مطهری-منازل فرهنگیان-شرکت بوشهرمحافظ ت 31
 • تلفن واحد : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جابری
 • تلفن مدیر : *****771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاههای کنترل ازراه دورتله متری

 • سریال مجوز : 1601748
 • شماره مجوز : 1198082
 • تاریخ مجوز : 24/06/1381
 • کد محصول : 33122050
 • شرح محصول : دستگاههای کنترل ازراه دورتله متری
 • ظرفیت : 3,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%