نام واحد : علی نوروزی فر

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی نوروزی فر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : مرغ برگر

 • سریال مجوز : 2610560
 • شماره مجوز : 4/35887
 • تاریخ مجوز : 25/09/1388
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%