نام واحد : تعاونی بسته بندی فرنوش سحر سیرجان

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2610570
 • شماره مجوز : 4/31304
 • تاریخ مجوز : 20/08/1388
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%