نام واحد : صنایع سرد و گرم ضیا

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : ج قم...
 • تلفن شرکت : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قم بعدازشورآباد مقابل جرثقیل مهدی
 • تلفن واحد : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع صندوقهای فلزی

 • سریال مجوز : 1702554
 • شماره مجوز : 369056
 • تاریخ مجوز : 26/11/1365
 • کد محصول : 28991331
 • شرح محصول : انواع صندوق نسوز
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%