نام واحد : ساعت سازی شیرازی عبدالحی حافظ الکتب شیرازی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج دماوند خ...
 • تلفن شرکت : ***787جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج دماوند خ اتحاد خ 13 پلاک 40
 • تلفن واحد : ***787جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد منصوری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ساعت دیواری

 • سریال مجوز : 1702762
 • شماره مجوز : 319634
 • تاریخ مجوز : 07/04/1366
 • کد محصول : 33301120
 • شرح محصول : انواع ساعت دیواری
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%