نام واحد : صدف چین خلیج فارس

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر کوی...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بوشهر 2
 • تلفن واحد : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا آبادی آزاد
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : بسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 1605349
 • شماره مجوز : 11916253
 • تاریخ مجوز : 08/11/1388
 • کد محصول : 15492415
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%