نام واحد : عباس ضیا

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران ج شمالی...
 • تلفن شرکت : *****921جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران ج شمالی کرج خ یکم بیمه کوی ضیا
 • تلفن واحد : *****921جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لوازم وتجهیزات کامپیوتری

 • سریال مجوز : 1703327
 • شماره مجوز : 852
 • تاریخ مجوز : 15/06/1348
 • کد محصول : 31201120
 • شرح محصول : تجهیزات الکتریکی نیروگاهها
 • ظرفیت : 103 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%