نام واحد : مصنوعات استیل ساناز

نام محصول : کاسه چراغ جلواتوبوس بنز 20

 • سریال مجوز : 1736380
 • شماره مجوز : 2421
 • تاریخ مجوز : 17/05/1373
 • کد محصول : 31901228
 • شرح محصول : کاسه چراغ خودرو
 • ظرفیت : 25,500 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%