نام واحد : موسسه تحقیقاتی ریز پرداز پیشرفته

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : اتوبان کاشانی...
 • تلفن شرکت : ****605جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اتوبان کاشانی شهرک پروا خ پنجم پلاک 8
 • تلفن واحد : ****605جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنترل دورموتورهای اسی بانرم

 • سریال مجوز : 1703785
 • شماره مجوز : 6435
 • تاریخ مجوز : 31/02/1374
 • کد محصول : 33121410
 • شرح محصول : ابزارهاودستگاههای تنظیم کننده یاکنترل کننده خودکار
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%