نام واحد : الکترونیک هسته ای

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : مطهری روبروی...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ابعلی روبروی پمپ بنزین کمرد خ سنگ لشکری پ 12
 • تلفن واحد : ******276جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا قره چاپی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سونوگرافی

 • سریال مجوز : 1705507
 • شماره مجوز : 31586
 • تاریخ مجوز : 01/09/1372
 • کد محصول : 33111212
 • شرح محصول : تجهیزات برقی ـ پزشکی برای تشخیص پزشکی
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%