نام واحد : صنعت کشاورز

نام محصول : تجهیزات دکلهای برق شامل برقگی

 • سریال مجوز : 1736488
 • شماره مجوز : 2565
 • تاریخ مجوز : 04/07/1373
 • کد محصول : 31201142
 • شرح محصول : انواع برق گیر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%