نام واحد : تعاونی 3707 یاس سفید

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : گیلانغرب
 • نشانی شرکت : گیلانغرب
 • تلفن شرکت : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گیلانغرب
 • تلفن واحد : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******835جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 1506364
 • شماره مجوز : 25190
 • تاریخ مجوز : 10/11/1388
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%