نام واحد : تعاونی تولیدی لنزدیدار

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کریمخان زند...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهاردبلوک 30قطعات 471-470
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا ملک مدنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : لنزداخل چشمی

 • سریال مجوز : 1706409
 • شماره مجوز : 33559
 • تاریخ مجوز : 07/09/1380
 • کد محصول : 33201162
 • شرح محصول : کنتاکت لنز
 • ظرفیت : 45,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%