نام واحد : ایران لنزگستر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ستارخان خ...
 • تلفن شرکت : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ستارخان خ توکلی خ عرب نجفی پ 41
 • تلفن واحد : *****665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز زرین بخش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنزچشمی نرم وسخت

 • سریال مجوز : 1709553
 • شماره مجوز : 65895
 • تاریخ مجوز : 09/05/1379
 • کد محصول : 33201162
 • شرح محصول : کنتاکت لنز
 • ظرفیت : 42,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%