نام واحد : قدرت اله بنی فاطمه

نام محصول : لوازم تزئینی زیرلیوانی وبشق

 • سریال مجوز : 1711203
 • شماره مجوز : 50103
 • تاریخ مجوز : 02/07/1362
 • کد محصول : 20291238
 • شرح محصول : قاب عکس چوبی
 • ظرفیت : 1,122,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%