نام واحد : سرویس لوازم پزشکی ایران

نام محصول : ماسک اکسیژن بزرگسالان وپوار

 • سریال مجوز : 1712791
 • شماره مجوز : 21470
 • تاریخ مجوز : 11/02/1378
 • کد محصول : 33111439
 • شرح محصول : ماسک یکبارمصرف[مصرف پزشکی ]
 • ظرفیت : 71,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%