نام واحد : خسروجلالی افشار - تولیدی سپاس

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سیمین دشت خ سی متری قواره دوم پ 5
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خسرو جلالی افشار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت

نام محصول : دیمرکولر و جاروبرقی

 • سریال مجوز : 1713311
 • شماره مجوز : 21068
 • تاریخ مجوز : 03/02/1380
 • کد محصول : 32101331
 • شرح محصول : انواع دیمرالکتریکی
 • ظرفیت : 93,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%