نام واحد : دهکده اقتصادی گیتی

 • استان : گلستان
 • شهر : بندرترکمن
 • نشانی شرکت : گرگان -...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بندرترکمن
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا میرزایی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرترکمن

نام محصول : کنسرو ماهی کیلکا

 • سریال مجوز : 3813032
 • شماره مجوز : 13965
 • تاریخ مجوز : 19/11/1388
 • کد محصول : 15121112
 • شرح محصول : کنسروماهی کیلکا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%