نام واحد : صاحب علی سهرابی

نام محصول : ساعت رومیزی

 • سریال مجوز : 1714021
 • شماره مجوز : 69393
 • تاریخ مجوز : 14/12/1373
 • کد محصول : 33301130
 • شرح محصول : انواع ساعت رومیزی
 • ظرفیت : 70,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%