نام واحد : رازان پرداز تهران

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : تهران خ آزادی...
 • تلفن شرکت : *****442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پایتخت خیابان نیلوفر 9 شماره 2 و 3
 • تلفن واحد : ***********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا لشگری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : مونتاژ جلو آمپر خودرو

 • سریال مجوز : 1715290
 • شماره مجوز : 22661
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 33121215
 • شرح محصول : امپرمتر
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%