نام واحد : داما الکترونیک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ کریمخان زند...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ کریمخان زند خ خردمندشمالی کوچه ششم پ 21
 • تلفن واحد : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدمحمدمهدی رهنما
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ریز کامپیوتر

 • سریال مجوز : 1715524
 • شماره مجوز : 1244
 • تاریخ مجوز : 16/04/1370
 • کد محصول : 30001110
 • شرح محصول : انواع کامپیوتروبردهای کنترل
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%