نام واحد : نواخودروپرندمحمد علی نواب

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک پرند...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند بلوارصنعتگران بلوارصنعت خ نور خ بوستان قطعه 14 آ
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید نواب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : کیلومترشمار خودرو

 • سریال مجوز : 1716828
 • شماره مجوز : 39843
 • تاریخ مجوز : 18/06/1386
 • کد محصول : 33121323
 • شرح محصول : کیلومترشمارخودرو
 • ظرفیت : 224,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%