نام واحد : شرکت پارس بهتا آسیا تغییر نام یافته از جمال رازقی جهرمی

نام محصول : محصولات گوشتی آماده و نیمه آماده برای انسان

 • سریال مجوز : 2420105
 • شماره مجوز : 59174
 • تاریخ مجوز : 25/12/1388
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%