نام واحد : اسمعیل ستاری نیا اسماعیل اشتری

نام محصول : ساعت دیواری

 • سریال مجوز : 1718068
 • شماره مجوز : 26307
 • تاریخ مجوز : 12/04/1374
 • کد محصول : 33301120
 • شرح محصول : انواع ساعت دیواری
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%