نام واحد : پارس البرز

نام محصول : چراغ جلوولو

 • سریال مجوز : 1736884
 • شماره مجوز : 2591
 • تاریخ مجوز : 18/07/1373
 • کد محصول : 31901211
 • شرح محصول : انواع چراغهای خودرو
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%