نام واحد : بهارافشان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کارگرشمالی...
 • تلفن شرکت : ***********885جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کارگرشمالی پلاک 249 واحد 19
 • تلفن واحد : ****885جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیت محلول اف سی اس - ک

 • سریال مجوز : 1718225
 • شماره مجوز : 70887
 • تاریخ مجوز : 24/11/1375
 • کد محصول : 35111111
 • شرح محصول : کشتی مسافربری
 • ظرفیت : 350 فروند
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%