نام واحد : شرکت پرتو درمان پارس

نام محصول : تجهیزات پزشکی یکبار مصرف پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1731059
 • شماره مجوز : 20741
 • تاریخ مجوز : 01/06/1374
 • کد محصول : 33111610
 • شرح محصول : تجهیزات پزشکی وجراحی مخصوص بیمارستان
 • ظرفیت : 470 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%