نام واحد : تعاونی شیر پاستوریزه بهاران رامهرمز

نام محصول : پنیرسفیدایرانی

 • سریال مجوز : 2020648
 • شماره مجوز : 28281
 • تاریخ مجوز : 24/12/1388
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%