نام واحد : صنایع هورتاب

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : ونک ملاصدرا خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد خ شمشاد 2 بلوک ایی 8
 • تلفن واحد : ********292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رضایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : اتوکلاوپزشکی

 • سریال مجوز : 1733834
 • شماره مجوز : 631
 • تاریخ مجوز : 10/12/1370
 • کد محصول : 33111611
 • شرح محصول : دستگاه اتو کلاو
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%