نام واحد : هپاس کو

نام محصول : اتوکلاو

 • سریال مجوز : 1734272
 • شماره مجوز : 9374
 • تاریخ مجوز : 28/02/1365
 • کد محصول : 33111611
 • شرح محصول : دستگاه اتو کلاو
 • ظرفیت : 40 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%