نام واحد : جانبخش قلعه کفائی - المثنی

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : تالش خ کشاورز...
 • تلفن شرکت : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هشتپر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جهانبخش قلعه کفائی
 • تلفن مدیر : ***********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 2818011
 • شماره مجوز : 5901
 • تاریخ مجوز : 24/01/1389
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%