نام واحد : ایران طب زعیم

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : نارمک خ آیت خ...
 • تلفن شرکت : *****779جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بومهن دوراهی فیروزکوه روبروی چلوکبابی معمارخیابان گل
 • تلفن واحد : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود نوزعیم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اتوکلاو 572 لیتر

 • سریال مجوز : 1735522
 • شماره مجوز : 1663
 • تاریخ مجوز : 01/06/1372
 • کد محصول : 33111611
 • شرح محصول : دستگاه اتو کلاو
 • ظرفیت : 120 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%