نام واحد : ولی الله فضل علی غلامرضاحمزه زاده نخجوانی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد تبش خ 41 سمت راست قطعه 1131
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جلیل محمدزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : پتزر و درن پن رز

 • سریال مجوز : 1735581
 • شماره مجوز : 1743
 • تاریخ مجوز : 17/07/1372
 • کد محصول : 33111610
 • شرح محصول : تجهیزات پزشکی وجراحی مخصوص بیمارستان
 • ظرفیت : 44,800 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%