نام واحد : سپید طیور لنگرود

 • استان : گیلان
 • شهر : لنگرود
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******141جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لنگرود مریدان حاجی سرا
 • تلفن واحد : *******141جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : میر معین الدین رضوی طوسی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : احشاءخوراکی طیور

 • سریال مجوز : 2818018
 • شماره مجوز : 4325
 • تاریخ مجوز : 12/12/1388
 • کد محصول : 15111320
 • شرح محصول : احشاءخوراکی طیور
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%