نام واحد : کندرصنعت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج - کمال آباد - جاده بهشت سکینه - خیابان شهیدروستائی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد رضا فقیه میرزایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موتورآویزدندانسازی هندپیس

 • سریال مجوز : 1737325
 • شماره مجوز : 2877
 • تاریخ مجوز : 28/10/1373
 • کد محصول : 33111910
 • شرح محصول : وسایل وتجهیزات دندانپزشکی
 • ظرفیت : 11 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%