نام واحد : کارخانجات تولیدی نورهان فجر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : الهیه خ شریفی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : الهیه خ شریفی منش کوچه افسر پ 8
 • تلفن واحد : ******200جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژدستگاههای آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 1737952
 • شماره مجوز : 69179
 • تاریخ مجوز : 29/10/1375
 • کد محصول : 33111512
 • شرح محصول : دستگاههاو وسایل ازمایشگاههای تشخیص طبی
 • ظرفیت : 350 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%