نام واحد : تجهیزات پزشکی پیشرفته کابل آیسکوایران

نام محصول : دستگاه الکتروکاردیوگراف

 • سریال مجوز : 1738104
 • شماره مجوز : 50878
 • تاریخ مجوز : 19/03/1375
 • کد محصول : 33111215
 • شرح محصول : تجهیزات الکتروکاردیوگراف
 • ظرفیت : 234 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%