نام واحد : محمد - جمال الدین و کاظم متقیان

نام محصول : ترموستات سماور و اطو

 • سریال مجوز : 1738390
 • شماره مجوز : 53887
 • تاریخ مجوز : 24/04/1375
 • کد محصول : 33121411
 • شرح محصول : انواع ترموستات
 • ظرفیت : 110,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%