نام واحد : درمانگر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بلوار کشاورز...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار کشاورز مقابل پارک لاله شماره 272
 • تلفن واحد : *****650جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

 • سریال مجوز : 1738968
 • شماره مجوز : 56370
 • تاریخ مجوز : 23/05/1375
 • کد محصول : 33111410
 • شرح محصول : ابزار ووسایل پزشکی
 • ظرفیت : 318 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%