نام واحد : فن آزماگستر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ******601جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج کیلومتر15خ ملک ک 5 درب 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سنائالله صمیمی درزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه اینکوباتور

 • سریال مجوز : 1739000
 • شماره مجوز : 56148
 • تاریخ مجوز : 21/05/1375
 • کد محصول : 33111222
 • شرح محصول : دستگاه انکوباتورنوزاد
 • ظرفیت : 260 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%