نام واحد : هیپاکان

نام محصول : دستگاه سونوگرافی

 • سریال مجوز : 1739039
 • شماره مجوز : 55086
 • تاریخ مجوز : 07/05/1375
 • کد محصول : 33111228
 • شرح محصول : دستگاه سونوگرافی
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%