نام واحد : لوازم پزشکی وتوانبخشی کمک پا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ***884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج قطب صنعتی بهارستان گلستان6قطعات 6و7
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان

نام محصول : دستگاههای فیزیوتراپی الکترون

 • سریال مجوز : 1739321
 • شماره مجوز : 40040
 • تاریخ مجوز : 22/12/1380
 • کد محصول : 33111718
 • شرح محصول : تجهیزات فیزیوتراپی
 • ظرفیت : 350 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%