نام واحد : صدف کاوان سبز

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : خ خواجه نصیر...
 • تلفن شرکت : ******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ خواجه نصیر بن بست چهارم آپارتمان گلایول
 • تلفن واحد : ******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی گرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن خام زیتون

 • سریال مجوز : 2113542
 • شماره مجوز : 118/1436
 • تاریخ مجوز : 28/01/1389
 • کد محصول : 15141213
 • شرح محصول : روغن خام زیتون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%