نام واحد : تکاپوطب

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ************882جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ خردمندجنوبی شماره 95 طبقه 4
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ناصر فردانش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژمیکرسکوپ آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 1752887
 • شماره مجوز : 72053
 • تاریخ مجوز : 11/12/1375
 • کد محصول : 33122032
 • شرح محصول : انواع میکروسکوپ بجزمیکروسکوپ های چشمی
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%