نام واحد : شرکت پارس فرآوری صدف

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : فلکه اول...
 • تلفن شرکت : *****442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نظرابادقطعه دی 118- دی 117
 • تلفن واحد : *****442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرام سیمیاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : ناگت ماهی

 • سریال مجوز : 1788985
 • شماره مجوز : 63114
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 15111714
 • شرح محصول : کتلت گوشتی
 • ظرفیت : 8 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%