نام واحد : نور آزما یکتا

نام محصول : ماساژورچشم

 • سریال مجوز : 1753392
 • شماره مجوز : 59152
 • تاریخ مجوز : 24/06/1375
 • کد محصول : 33111219
 • شرح محصول : دستگاه ماساژبرقی
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%